II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII PLATER W SOSNOWCU
OGŁASZA XVII  EDYCJĘ
DRUŻYNOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO „EMILIADA”
 
    • W konkursie mogą brać udział  uczniowie ostatnich klas  szkół  podstawowych
    • Szkoła może wystawić maksymalnie trzy drużyny
    • Każdą drużynę tworzy trzech uczniów
    • Konkurs jest jednoetapowy i obejmuje po dwa zadania (praktyczne lub doświadczalne laboratoryjne oraz sprawdzające wiedzę typu krzyżówka,
      dopasuj pojęcie do opisu) z biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Jest pracą drużynową.
    • Uczniowie proszeni są o zabranie legitymacji szkolnej
    • Uczniowie mogą korzystać z prostych kalkulatorów
    • Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.03. 2022r.
    • Konkurs odbędzie się 22.04.2022 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 tel. 32 266 45 35
    • Rozpoczęcie konkursu o godzinie 10.00
    • Zakończenie konkursu około godziny 13.00
    • Rozdanie nagród odbędzie się w późniejszym terminie o którym powiadomione zostaną szkoły których  uczniowie brali udział w konkursie.
 

 

Emilida to znany w Zagłębiu konkurs przyrodniczy organizowany od 10 lat przez nauczycieli biologii, chemii i fizyki w II LO im. E. Plater. Konkurs adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych.

W zmaganiach udział biorą trzyosobowe drużyny. W pierwszym etapie konkursu uczniowie rozwiązują indywidualnie test z zakresu nauk przyrodniczych. Do drugiego etapu przechodzi sześć najlepszych drużyn. Finaliści rywalizują o zwycięstwo wykonując praktyczne doświadczenia z fizyki, chemii i biologii, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w jaki wyposażone są platerańskie pracownie. Na zwycięzców czekają cenne nagrody!!!

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnej - XVI Edycji Emiliady!, którą planujemy na 2020r.

 

XV edycja Emiliady - zobacz relację

XIV edycja Emiliady - zobacz relację

XIII edycja Emiliady - zobacz relację