Przedmiot

Nazwa konkursu

Wynik

język polski

Olimpiada Cyfrowa

udział 9 osób w I etapie;

II etap - Kacper Waksmański 2a

Ogólnopolskiego konkurs "Lekcja historii i sztuki zJackiem Kaczmarskim" organizator konkursu Fundacja Underground, patronat Uniwersytet Jagielloński oraz MEN

finalistka K. Jaworek  kl.1a

I Ogólnopolski Konkurs na Felieton dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie

udział: Emilia Waluga kl.3c, Patrycja Górka  kl.3c

XV Ogólnopolskim Konkursie na Literackie Wspomnienie „Listopadowa melancholia”

udział uczniów klasy  1d i 1b

XI Wojewódzkim Turnieju Artystycznym (w kategorii: fotografia)

udział uczniów klasy  1d i 1b

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”

udział uczniów klasy  1d i 1b

wychowanie fizyczne

Biegi przełajowe

2 miejsce w zawodach miejskich dziewcząt

1 miejsce w zawodach rejonowych dziewcząt

7 miejsce w zawodach wojewódzkich dziewcząt

historia i wos

 

Wojewódzki konkurs historyczny „Ziemie województwa śląskiego w obliczu niepodległości - wydarzenia sprzed 100 lat

tytuł Finalisty uzyskany przez Pawła Jochymczyka z kl. III d

język niemiecki

Ogólnopolski Konkurs Realioznawczy  

„TURBOLANDESKUNDE – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru  językowego - Austria. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie .

Daniel Czernielewski, Bartosz Mroczek oraz Piotr Tabaczyński  kl. 3a zakwalifikowali  się do etapu regionalnego

geografia

Ogólnopolski konkurs GEOPLANETA

udział 9 uczniów

Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

udział 25 uczniów (do II etapu zakwalifikowali się Kamil Celiński, Katarzyna Mularczyk kl.1d, Julia Dębek 1a

chemia Konkurs "O złoty indeks Politechniki Śląskiej"

       Michał Pietrańczyk - laureat I           stopnia Konkursu