Zajęcia prowadzi: mgr Renata Piechowicz-Popczyk

Czwartek 7.00 - 8.00 (kl. 3ap, 3cp)
 
 
Na ostatnich zajęciach projektowych z geografii nasza grupa miała okazję uczestniczyć w lekcji dotyczącej tematyki skał. Każdy z nas miał możliwość dotknięcia prezentowanych skał - przyjrzenia się im z bliska, co pozwoliło na dokładną ocenę struktury i barwy. Z pewnością zajęcia te przyczyniły się do lepszego zapamiętania tematu ze względu na bliższe i naoczne poznanie, co jest jedną z najlepszych form edukacji.
Kinga Przygodzińska 3ap
   
 
   
       

Zajęcia skierowane są  do uczniów klas III i II przygotowujących się do matury z geografii. Ich głównym celem jest nie tylko pogłębienie wiedzy geograficznej, ale przede wszystkim rozwijanie zainteresowań. 
Wśród stosowanych na zajęciach metod pracy są doświadczenia, obserwacja i eksperyment edukacyjny. Są  to najważniejsze instrumenty poznawania w naukach przyrodniczych. Lekcje wykorzystujące eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze pobudzają uczniów do stawiania pytań i zachęcają do rozwiązywania problemów.
Zajęcia pomagają też  więc w przyswajaniu, poszerzaniu i systematyzowaniu treści wielu dziedzin geografii. Uczą pozyskiwania, przedstawiania i wykorzystania szeroko pojętej informacji oraz, co nie zawsze jest możliwe na zwykłej lekcji - całościowego podejścia do danej kwestii.
Uzupełnieniem zajęć  są  warsztaty realizowane we współpracy z  Muzeum Ziemi przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu.