Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 
W dniu 09.09.2021 odbędą się zebrania z rodzicami według następującego harmonogramu:
 
g. 17.00 - spotkania wychowawców klas 3 z rodzicami uczniów w salach lekcyjnych
g. 17.30 - spotkanie z dyrektorem Liceum w auli dla rodziców uczniów klas I
g. 18.00 - spotkania wychowawców klas 1 i 2 z rodzicami uczniów w salach lekcyjnych.
 
ZAPRASZAMY!