Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 
Szkolny Klub Historyczny im.AK w składzie: Laura Jarek, Paulina Rokicka, Aleksandra Karoń, Magdalena Giełda, Julia Koper, Amelia Malina, Anna Mazur, Oliwier Gołuchowski, uzyskał tytuł LAUREATA XII edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Kamienie pamięci", 
zorganizowanego przez IPN w Warszawie. Bohaterem projektu realizowanego pod kierunkiem mgr Elżbiety Rudzkiej była Pani IRENA ŻMUDA - działaczka opozycji demokratycznej w latach 1981-83. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów historycznych!