Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 
Pamiętamy! 24.03 - Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 
Z inicjatywy Szkolnego Klubu Historycznego im.AK Plateranie upamiętnili ten dzień zapalając znicze na symbolicznym grobie Matki Teresy od św.Józefa. Teresa Kierocińska - karmelitanka, nazywana Matką Zagłębia została odznaczona Medalem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.  Od 1943 w klasztorze w Sosnowcu ukrywała dzieci i osoby dorosłe pochodzenia żydowskiego. W sierocińcu prowadzonym przez siostry opiekę znajdowały także dzieci ocalone z obozów koncentracyjnych (m.in. z obozu na Radosze w Sosnowcu). Uratowała grupę dzieci, które po upadku powstania warszawskiego kierowane były do obozu w Auschwitz. Pamiętamy!