Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 

16 marca 2021 roku przedstawiciele Szkolnego Klubu Historycznego im. AK odwiedzili Panią Irenę Żmudę - przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność " w Zakładzie Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu. W latach 80-tych Pani Irena aktywnie działała w strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie naszej Małej Ojczyzny. 
Z ust naocznego świadka historii młodzież usłyszała o wydarzeniach z najnowszej historii Polski ,ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Dąbrowskiego.  Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Kamienie Pamięci .To była niezwykle ciekawa historia współczesnej Polski. Serdecznie dziękujemy Pani Irenie za serdeczne i owocne popołudnie.