Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 
– projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w II LO. Wojna to zjawisko obecne w historii od początku dziejów. Jakie są przyczyny konfliktów i czy skazani jesteśmy na wojnę? W ramach przygotowań do matury uczniowie klas 3A i 3D uczestniczyli w zajęciach na temat współczesnych konfliktów, 
które przeprowadził pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – pan dr Błażej Sajduk. Inspirujące i pobudzające do dalszych badań i refleksji zajęcia były częścią realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu „Świat Bliżej Uczniów”, w którym udział bierze nasze Liceum.