kl. 1D przed gmachem sądu
Jak wygląda rozprawa w sądzie karnym w Polsce? Jaka jest rola sędziego, prokuratora i obrońcy? Odpowiedź na te pytania poznali uczniowie klasy prawnej 1D, którzy zasiedli w ławach publiczności podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu.
Ze względu na wysoką klasyfikację czynu, stanowiącego zbrodnię, na Sali obecny był liczny skład sędziowski – dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników oraz przedstawiciele stron – prokurator i adwokat. Uczniowie wysłuchali zeznań świadków, mów stron i oświadczenia oskarżonego.
Dzień spędzony w sosnowieckim sądzie, możliwość obserwacji rozprawy oraz rozmowa z sędzią, który przewodniczył ławie sędziowskiej był świetną okazją do zweryfikowania wyobrażeń na temat pracy prawników z rzeczywistością oraz poczucia powagi spraw rozstrzyganych przez sądy okręgowe.
Dziękujemy dyrektorowi sądu panu Rafałowi Kotnowskiemu oraz sędziemu panu Adamowi Chmielnickiemu za umożliwienie młodzieży udziału w tak interesującej formie edukacji prawnej.