Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 
Dla kogo jest profil językowy?
 
Profil językowy przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na kierunkach prowadzących zajęcia w języku angielskim głównie studiach filologicznych, ale również innych  kierunkach (ekonomicznych lub prawniczych) gdzie wykładowym językiem jest angielski. Absolwenci tego profilu będą mogli podjąć studia również na kierunkach związanych z pozostałymi rozszerzeniami np.: stosunki międzynarodowe, psychologia czy dziennikarstwo.  
 
 
Przedmiotami realizowanymi w trybie dwujęzycznym są: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, biologia i chemia.
 
Geografia
Na lekcjach „Z geografią dookoła świata” poznajemy państwa świata – ich położenie, kulturę oraz kuchnię. Samodzielnie przyrządzamy wybrane potrawy. Przygotowujemy również kompletny projekt wycieczki po Europie – z programem podróży, kosztami transportu oraz zakwaterowania i wyżywienia.
 
Na lekcjach geografii uczymy się o poszczególnych sferach Ziemi oraz o interakcjach zachodzących między nimi. Analizujemy zmiany zachodzące na powierzchni Ziemi w przestrzeni i czasie. Staramy się łączyć teorię z praktyką.
 
Chemia
Uczniowie klasy dwujęzycznej realizują lekcje z chemii w obu językach. Mają też możliwość uczestniczenia w lekcjach prowadzonych w języku angielskim przez nauczycieli chemii z różnych państw.
 
Kliknij zdjęcie i zobacz galerię
 
W oddziale dwujęzycznym oferujemy:
    • Nauczanie w systemie dwujęzycznym określonych przedmiotów, czyli prowadzenie zajęć częściowo po polsku,częściowo po angielsku w proporcjach 
      dostosowanych do możliwości uczniów
    • Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego również na poziomie dwujęzycznym 
    • Możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin
    • Wyjazdy zagraniczne 
    • Udział w projektach edukacyjnych i konkursach przedmiotowych
 
 
Profil dwujęzyczny w projekcie Erasmus+
Obecnie w ramach programu Erasmus +  PARTNERSTWA STRATEGICZNE w naszej szkole realizowany jest projekt o nazwie „Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa” Projekt trwa dwa lata, a nasza szkoła jest partnerem wiodącym w tym przedsięwzięciu. Pozostali partnerzy to szkoły z: Bułgarii, Macedonii, Portugalii, Turcji i Austrii.
Głównym celem jest rozwijanie krytycznego odbioru informacji oraz świadomego posługiwania się językiem jako narzędziem (ang. literacy).
W ramach projektu analizujemy zjawiska typu: fake-news, deep-fake, manipulacja, komunikat podprogowy oraz tabliodyzacja komunikacji w mediach. Regularnie spotykamy się online i planujemy wizyty partnerskie!
 
Kliknij zdjęcie i zobacz galerię
 
 
 
 
MANIFEST DESTINY – Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki
17 marca klasa dwujęzyczna, 1e, oraz klasa językowa, 1a, wzięły udział w wyjątkowo  ciekawych warsztatach online na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zajęcia prowadzone były jak zwykle przez Panią Monikę Laber z Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej, American Corner, na Uniwersytecie Śląskim.
 
Tym razem mieliśmy okazję poznać mało znane fakty dotyczące historii Stanów Zjednoczonych, wyprawy na zachód i jej znaczenia oraz wpływu na dalsze losy całego kraju, i zwiedziliśmy bardziej szczegółowo, chociaż tylko wirtualnie, stan Waszyngton, jako jeden z najbardziej przyjaznych stanów Ameryki. Z niecierpliwością czekamy już na kolejne spotkanie i następną dawkę wiedzy podaną w tak niestandardowy sposób.   
 
  
 
  
 
 
USA GEOGRAFICZNIE
03 lutego klasa dwujęzyczna, 1e, wzięła udział w kolejnych ciekawych warsztatach online na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zajęcia prowadzone były jak poprzednio przez Panią Monikę Laber z Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej, American Corner, na Uniwersytecie Śląskim.
 
Uczniowie wysłuchali najważniejszych informacji na temat geografii Stanów, różnic między nimi i obejrzeli kilka krótkich filmów ilustrujących opisywane zagadnienia. Wiedza była skumulowana ze względu na ograniczony czas warsztatów, ale kolejne spotkanie, planowane na druga połowę marca, z pewnością zaspokoi obudzoną dzisiaj ciekawość naszych językowców.
 
  
 
 
 
 
ZASKAKUJĄCE STANY ZJEDNOCZONE
16 grudnia klasa dwujęzyczna, 1e, wzięła udział w bardzo ciekawych warsztatach online na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zajęcia prowadzone były przez Panią Monikę Laber z Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej, American Corner, na Uniwersytecie Śląskim.
 
Uczniowie wysłuchali informacji i obejrzeli film ilustrujący życie codzienne w Ameryce, mając możliwość pogłębionej analizy przyczyn pewnych tendencji, tradycji, czy zachowań kulturowych funkcjonujących w amerykańskim społeczeństwie. 
Kolejne spotkanie planowane jest na luty 2021 roku.