Dla kogo jest profil biologiczno-chemiczny?
 
Na profil biologiczno-chemiczny zapraszamy tych uczniów,  którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami medycznymi, farmacją, weterynarią, fizjoterapią, kosmetologią, ratownictwem medycznym, biotechnologią i naukami pokrewnymi. Przedmioty rozszerzane, czyli biologia i chemia, pozwolą zdobyć szeroką wiedzę przyrodniczą. Obszerne i ciekawe treści programowe są realizowane również podczas zajęć z podziałem na grupy. Do dyspozycji uczniów na profilu biologiczno-chemicznym jest nowocześnie wyposażone laboratorium chemiczne i biologiczne oraz sala chemiczna i biologiczna, które zostały doposażone i zmodernizowane dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Uczymy metodą eksperymentu”.

 

 

Dzięki dofinansowaniu z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nasza pracownia chemiczna została doposażona, zmodernizowana i dzięki temu oferuje doskonałe warunki pracy. Uczniowie biorący udział w projekcie samodzielnie wykonują doświadczenia i zapoznają się z pracą w laboratorium.

 
 
 
 
 

Warsztaty laboratoryjne

25 marca 2020r. uczniowie klas o profilu biologiczno - chemicznym z IIIb i IIIc ponownie uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych, tym razem z chemii organicznej.
 
   
 
   
 
 
 
 
 

Warsztaty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

W‌ ‌miniony‌ ‌piątek‌ ‌21‌ ‌lutego 2020r.‌ ‌uczniowie‌ ‌z‌ ‌klas‌ ‌IBP‌ ‌i‌ ‌ICP‌ ‌odwiedzili‌ ‌Narodowe‌ ‌Centrum‌ ‌Badań‌ ‌Jądrowych‌  ‌w‌ ‌Świerku.‌  ‌Podczas‌ ‌wizyty‌ ‌uczniowie‌ ‌brali‌ ‌udział‌ ‌w‌ ‌wykładach‌ ‌dotyczących‌ ‌ promieniowania‌ ‌elektromagnetycznego‌ ‌i‌ ‌jądrowego‌ ‌oraz‌ ‌jego‌ ‌obecności‌ ‌w‌ ‌naszym‌ ‌otoczeniu.‌ Następnie‌ ‌po‌ ‌krótkim‌ ‌wprowadzeniu‌ ‌w‌ ‌budowę‌ ‌i‌ ‌zasadę‌ ‌działania‌ ‌reaktorów,‌  ‌zwiedziliśmy‌ ‌halę‌ ‌jedynego‌ ‌w‌ ‌Polsce‌  ‌reaktora‌ ‌jądrowego.‌ ‌Wizyta‌ ‌w‌ ‌hali‌ ‌to‌ ‌niepowtarzalna‌ ‌okazja‌ ‌do‌ ‌zajrzenia‌ ‌w‌ ‌głąb‌ ‌reaktora‌ ‌i‌ ‌możliwość‌ ‌zobaczenia‌ ‌jego‌ ‌rdzenia‌ ‌(nie‌ ‌jest‌ ‌to‌ ‌możliwe‌ ‌w‌ ‌żadnym‌ ‌reaktorze‌ ‌energetycznym).‌  ‌Ponieważ‌ ‌w‌ ‌czasie‌ ‌naszej‌ ‌wizyty‌ ‌reaktor‌ ‌pracował‌ ‌mieliśmy‌ ‌okazję‌ ‌zobaczyć‌ ‌promieniowanie‌ ‌Czerenkowa.‌ ‌ ‌
 
Była ‌to‌ ‌kolejna‌ ‌nasza‌ ‌wizyta‌ ‌w‌ ‌centrum‌ ‌będąca‌ ‌realizacją‌ ‌porozumienia‌ ‌pomiędzy‌ ‌NCBJ‌ ‌i‌ ‌II‌ ‌LO‌ ‌im.‌ ‌E.‌ ‌Plater‌ ‌w‌ ‌Sosnowcu.‌ ‌W‌ ‌zajęciach‌ ‌brało‌ ‌udział‌ ‌51‌ ‌uczniów.‌ ‌
Wycieczkę‌ ‌zorganizowali‌ ‌i‌ ‌poprowadzili‌ ‌profesorowie‌ ‌Anna‌ ‌Domagała‌ ‌i‌ ‌Czesław‌ ‌Wodzicki‌. 
 
  
 
  
 
  
 

       

 
 
Warsztaty na ŚUM
28 stycznia 2020r. uczniowie klas IIIb,  IIIc i IIc wzięli udział w warsztatach z chemii nieorganicznej. Zajęcia obyły się pod kierunkiem pracowników Wydziału Nauk Farmaceutycznych w laboratorium ŚUM przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu. Uczniowie wykonali szereg doświadczeń np. strącanie osadów, miareczkowanie, reakcje zobojętniania czy reakcje pierwiastków bloku d. Warsztaty okazały się dobrym sposobem na powtórzenie, uporządkowanie i utrwalenie wiedzy przed zbliżającą się maturą.
 
  
 
    
 
 
 
 
Zajęcia warsztatowe
21 października 2019r. uczniowie z klas IBG, ICG i II C uczestniczyli zajęciach warsztatowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. To kolejna nasza wizyta w centrum będąca realizacją porozumienia pomiędzy NCBJ i II LO im. E. Plater w Sosnowcu. W zajęciach brało udział 50 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach z fizyki jądrowej i realizują (bądź będą realizowali) fizykę na poziomie rozszerzonym. 
W poniedziałkowy, wczesny  ranek wyruszyliśmy autobusem do Świerku, na miejsce dotarliśmy o godzinie 11.20 i po przejściu przez wykrywacze obiektów niebezpiecznych dotarliśmy do sal wykładowych. Jedna grupa wysłuchała wykładów o promieniowaniu elektromagnetycznym oraz promieniowaniu jądrowym i  jego obecności w naszym otoczeniu a druga w tym czasie uczestniczyła w wykładzie o jedynym polskim reaktorze jądrowym Maria a następnie udała się na zwiedzanie reaktora. Niestety z powodu prac prowadzonych w reaktorze zwiedziliśmy jedynie jego sterownię.
(W wykładach i zwiedzaniu reaktora uczestniczyły na zmianę obie grupy).
Wycieczkę zorganizowali i poprowadzili profesorowie Anna Kasprzyk i Czesław Wodzicki
 
      
 
      
 

 

 

Z wizytą na Wydziale Farmacji - Dni Otwarte ŚUM

 

Wykłady na Wydziale  Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

 

Warsztaty z Kołem Biotechnologów Politechniki Ślaskiej

 

Dzień wykładowy z UŚ

 

Zajęcia koła ekologicznego

 

Zajęcia laboratoryjne z analizy chemicznej na Wydziale Farmaceutycznym Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Laureat ogólnopolskiego konkursu "Złoty indeks Politechniki Śląskiej"

Michał Pietrańczyk uczeń IIb został laureatem I stopnia w ogólnopolskim konkursie "Złoty indeks Politechniki Śląskiej". Nagroda w tej kategorii jest przyznawana pierwszym 10 osobom i dzięki wygranej laureaci I stopnia otrzymują gwarancję miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych na Politechnice Śląskiej.

Więcej…

Nasz uczeń laureatem I stopnia

Z radością informujemy, że nasz uczeń, Michał Pietrańczyk, uzyskał tytuł laureata I stopnia w dziedzinie chemii w Konkursie "O złoty indeks Politechniki Śląskiej". Organizując tego typu konkurs, Politechnika Śląska daje szansę maturzystom, którzy mogą dostać się na upragniony kierunek studiów bez postępowania rekrutacyjnego.
Marzysz o studiach na tej uczelni? Zobacz, co zrobić w przyszłym roku, by zdobyć indeks: https://rekrutacja.polsl.pl/zloty-laureaci/

Finał XV edycji Emiliady

W wtorek 19 marca gościliśmy w murach naszego liceum uczniów ostatniego rocznika klas III gimnazjów i pierwszego rocznika klas VIII, którzy rywalizowali w XV edycji „Emiliady”.

Więcej…

Klasy biologiczne w laboratoriach UŚ

9 marca uczniowie klas II b i II c (o profilu biologicznym) uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej…

Ekolodzy z Plater na konferencji "Smog Stop"

WS Humanitas była organizatorem konferencji Smog Stop, w której udział wzięli członkowie koła chemiczno - ekologicznego z kl. Ib.

Więcej…

Kolorowe warsztaty w laboratoriach ŚUM

22 lutego uczniowie z klas biologicznych 2b i 2c, jako bardziej niż inni zainteresowani chemią, odwiedzili Wydział Farmaceutyczny Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej…

Odkrywamy tajemnice wody podczas Nocy Biologów

Noc Biologów to ogólnopolska akcja, w której biorą udział uniwersyteckie Wydziały Przyrodnicze z całej Polski, w tym Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Wydarzenie to jest skierowane m.in. do młodzieży licealnej, a hasło przewodnie brzmiało "Woda to życie".

Więcej…

Emiliada 2017

W sobotę 08 kwietnia 2017 gościliśmy w murach naszego liceum uczniów klas III gimnazjów, którzy rywalizowali w XIII edycji „Emiliady”. W naszym przyrodniczym konkursie obejmującym wiedzę z biologii, chemii i fizyki wystartowało ponad 50 uczestników.

Więcej…