Marta KACZMARSKA

Przewodnicząca SU

 

Amelia CIOCH

Wiceprzewodnicząca SU

Filip STASIAK

Rzecznik SU

Martyna MADEJ

Skarbnik SU

Julia SOCZYŃSKA

sekretarz SU

   

 

Pozostali członkowie SU

 

Izabela KRASKA

 

Oliwier KONDRAT

Filip ROGACZ

Patrycja

LATOSIŃSKA-KUKLA