Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

Zestawy podręczników dla poszczególnych klas na rok 2020 / 2021:

 

Klasa 1a językowa

Klasa 1b biologiczno-chemiczna

Klasa 1c matematyczno-przyrodnicza

Klasa 1d prawno-politologiczna

Klasa 1e dwujęzyczna

 

 

Dla absolwentów gimnazjów Dla absolwentów szkół podstawowych
klasa 2a klasa 2a
klasa 2b klasa 2b
klasa 2c klasa 2c
klasa 2d klasa 2d
klasa 3a  
klasa 3b  
klasa 3c  
klasa 3d