Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

Dyżury klasowe w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin

Klasa

01.09.2020 r. - 13.09. 2020r.

3A

14.09.2020r. -  27.09.2020r.

3B

28.09.2020 r. – 11.10.2020 r.

3C

12.10.2020 r. – 25. 10. 2020 r.

3D

26.10.2020 r. – 11.11.2020 r.

2AG

12.11.2020 r. - 29.11.2020 r.

2BG

30.11.2020 r. – 09.12.2020 r.

2CG

10.12.2020 r. – 10.01.2021 r.

2DG

11.01.2021 r. – 27.01.2021 r.

2AP

28.01.2021 r. – 28.02.2021 r.

2BP

01.03.2021 r. – 17.03.2021 r.

2CP

18.03.2021 r. – 11.04.2021 r.

2DP

12.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

1A

29.04.2021 r. – 16.05.2021 r.

1B

17.05.2021 r. – 30.05.2021 r.

1C

31.05.2021 r. – 13.06.2021 r.

1D

14.06.2021 r. - 25.06.2021 r.

1E

 

Obowiązki klasy dyżurującej

 

1.      Zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego oraz konsultacje z opiekunem samorządu, wychowawcami, zastępcą dyrektora w sprawach wydarzeń i potrzeb życia szkoły.

2.      Kontakt z zastępcą dyrektora w celu uzyskania dyspozycji na czas pełnienia dyżuru.

3.      Utrzymanie ładu i porządku na terenie szkoły w godzinach 7.30 do zakończenia lekcji:

·         wyznaczeni uczniowie do pomocy w szatni,

·         2 osoby w jadalni w czasie przerwy obiadowej.

4.      Przygotowanie auli oraz sal do wydarzeń na terenie szkoły: uroczystości, egzaminów, konkursów, olimpiad, spotkań z zaproszonymi gośćmi i zebrań rodziców.

5.      Pełnienie dyżurów na każdym piętrze w czasie:

·         zebrań z rodzicami,

·         uroczystości szkolnych,

·         konkursów i olimpiad.

Do obowiązków dyżurnych podczas w/w wydarzeń należy

·         pomoc w organizacji i obsłudze imprez,

·         udzielanie wszelkich informacji dotyczących organizacji danego wydarzenia,

·         czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku,

·         zgłaszanie nieprawidłowości i zagrożeń nauczycielom, opiekunom i dyrekcji szkoły.

6.      Organizacja uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi i okolicznościowymi (np. ślubowanie klas I, święta, , ostatni dzwonek i pożegnanie klas III) wynikających z harmonogramu roku szkolnego, a przypadającymi w czasie pełnienia dyżuru przez daną klasę.