Dyżury klasowe w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin

Klasa

04.09.2023 r. - 09.09. 2023 r. 

4A

10.09.2023 r. - 16.09. 2023 r. 

4B

17.09.2023 r. - 23.09.2023 r.

4C

24.09.2023 r. - 30.09. 2023 r.

4D

01.10.2023 r. - 07.10.2023 r.

4E

08.10.2023 r. - 15.10.2023 r.

3A

16.10.2023 r. - 22.10.2023 r.

3B

23.10.2023 r. - 29.10.2021 r.

3C

30.10.2023 r. - 06.11.2023 r.

3D

07.11.2023 r. - 14.11.2023 r.

3E

15.11.2023 r. - 22.11.2023 r.

3F

23.11.2023 r. - 07.12.2023 r.

2A

08.12.2023 r. - 22.12.2023 r. 2B

02.01.2024 r. - 15.02.2024 r.

2C

16.01.2023 r. - 28.01.2024 r.

2D

12.02.2024 r. - 25.02.2024 r.

2E

26.02.2024 r. - 12.03.2024 r.

2F

13.03.2024 r. - 27.03.2024 r.

2G

03.04.2024 r. - 19.04.2024 r. 1A
20.04.2024 r. - 08.05.2024 r. 1B
09.05.2024 r. - 24.05.2024 r. 1C
25.05.2024 r. - 07.06.2024 r. 1D
08.06.2024 r. - 21.06.2024 r. 1E

 

Obowiązki klasy dyżurującej

 

1.      Zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego oraz konsultacje z opiekunem samorządu, wychowawcami, zastępcą dyrektora w sprawach wydarzeń i potrzeb życia szkoły.

2.      Kontakt z zastępcą dyrektora w celu uzyskania dyspozycji na czas pełnienia dyżuru.

3.      Utrzymanie ładu i porządku na terenie szkoły w godzinach 7.30 do zakończenia lekcji:

·         wyznaczeni uczniowie do pomocy w szatni,

·         2 osoby w jadalni w czasie przerwy obiadowej.

4.      Przygotowanie auli oraz sal do wydarzeń na terenie szkoły: uroczystości, egzaminów, konkursów, olimpiad, spotkań z zaproszonymi gośćmi i zebrań rodziców.

5.      Pełnienie dyżurów na każdym piętrze w czasie:

·         zebrań z rodzicami,

·         uroczystości szkolnych,

·         konkursów i olimpiad.

Do obowiązków dyżurnych podczas w/w wydarzeń należy

·         pomoc w organizacji i obsłudze imprez,

·         udzielanie wszelkich informacji dotyczących organizacji danego wydarzenia,

·         czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku,

·         zgłaszanie nieprawidłowości i zagrożeń nauczycielom, opiekunom i dyrekcji szkoły.

6.      Organizacja uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi i okolicznościowymi (np. ślubowanie klas I, święta, , ostatni dzwonek i pożegnanie klas III) wynikających z harmonogramu roku szkolnego, a przypadającymi w czasie pełnienia dyżuru przez daną klasę.