Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dodatkowych w bieżącym roku szkolnym.

 

PROWADZĄCY

NAZWA ZAJĘĆ

TERMIN ZAJĘĆ

SALA

P. Bajer

zajęcia wspomagające z języka polskiego dla klas trzecich po SP

czwartek 7.15

48

C. Wodzicki

fizyka - uczymy metodą eksperymentu klasa 3CG

wtorek 7.00

53

M. Filipek

zajęcia wspomagające - j. angielski

środa 12.50

64

A. Kasprzyk

pracujemy metodą eksperymentu - chemia

poniedziałek 14.25-15.25

60

zajęcia wspomagające z chemii

środa 7.10 klasy II   

piątek 7.10 klasy I

58

zajęcia dodatkowe z chemii  (dla  klasy IIIcg)

piątek 12.50-13.35

60

A. Domagała
 

pracujemy metodą eksperymentu - chemia

czwartek 14.30-16.00

wtorek 14.30-16.00

60

zajęcia wspomagające kl. 3

środa 15.15-16.05

58

zajęcia wspomagające kl. 1

piątek 7.10-7.55

58

M. Nowak

zajęcia wspomagające z języka angielskiego (maturzyści, olimpijczycy, pisanie)

wtorek 8.45-9.35

28

J. Waszkowska

historia sztuki dla maturzysty

poniedziałek 8.00

38

fakultety dla maturzystów

poniedziałek 15.10

38

I.Bal-Grądkiewicz

przygotowanie do konkursów 

piatek 7.00

Teams

zajęcia wspomagające kl 1a,1b,1c,1f,2d

wtorek 15.15-15.45 (wymagane wcześniejsze umówienie)

55

M. Kołkowska

konsultacje z języka włoskiego

wtorek 7.30

40

konsultacje z języka włoskiego

piątek 7.30

71

I. Broda

zajęcia w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

środa 18.00-19.30

Teams

S. Żłobińska

zajęcia w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

poniedziałek 15.30-17.00

21

K. Kukla

zajecia wspomagające z języka polskiego dla klasy II

poniedziałek 16.05

45

D. Grodecka

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

piątek 7.10-7.55

68

B. Kowalik

koło teatralne

środa 16.00-17.30

aula

zajęcia wspomagające z j.polskiego dla klas trzecich po gim.

poniedziałek 7.10

(do 6 grudnia)

od 7 grudnia konsultacje dla uczniów

15

K. Uliniarz

warsztaty maturalne z historii

czwartek 14.30

32

WOS dla maturzystów

czwartek 8.00 lub piątek 12.50

32