Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dodatkowych w bieżącym roku szkolnym.

 

PROWADZĄCY

NAZWA ZAJĘĆ

TERMIN ZAJĘĆ

SALA

C. Wodzicki

fizyka - uczymy metodą eksperymentu klasa 3CG

wtorek 7.00

53

E. Banaszek

zajęcia dodatkowe z matematyki

piątek 7.10

 

A. Kasprzyk

pracujemy metodą eksperymentu - chemia

poniedziałek 14.25-15.25

60

Zajęcia dodatkowe z chemii  (dla  klasy IIIcg)

piątek 12.50-13.35

60

A. Domagała

pracujemy metodą eksperymentu - chemia 

czwartek 14.30-16.00 
wtorek 14.30-16.00 
J. Waszkowska

historia sztuki dla maturzysty

poniedziałek 8.00

38

fakultety dla maturzystów

poniedziałek 15.10

38

I.Bal-Grądkiewicz

przygotowanie do konkursów 

środa 15.30-16.15

Teams

40

M. Kołkowska

konsultacje z języka włoskiego

wtorek 7.30

konsultacje z języka włoskiego

piątek 7.30

71

I. Broda

zajęcia w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

środa 18.00-19.30

Teams

S. Żłobińska

zajęcia w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

poniedziałek 15.30-17.00

21

D. Grodecka

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

piątek 7.10-7.55

68

B. Kowalik 

koło teatralne 

środa 16.00-17.30  

K. Uliniarz

warsztaty maturalne z historii

czwartek 14.30

32

WOS dla maturzystów

czwartek 8.00 lub piątek 12.50

32

A. Banatowska

zajęcia dodatkowe dla maturzystów (3 klasa po gimnazjum)

czwartek 8.45

zajęcia dodatkowe dla klasy 3 po szkole podstawowej

poniedziałek 7.00