Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dodatkowych w bieżącym roku szkolnym.

 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY NAZWA ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ
Język polski J. Waszkowska Zajęcia medialne  poniedziałek 14.30-15.15
Fakultety 

wtorki 15:50

czwartki 14:30

(wymagane umówienie się)

O. Soczyńska-Kalarus
„Z polskim na ty – zajęcia dla maturzystów”

piątek 14.30-15.15

K. Kukla
Koło języka polskiego
środa 15.30
B. Kowalik Koło teatralne
środa 17.00-18.00
B. Kowalik Zajęcia dodatkowe czwartek 16.00-17.00
Historia K. Uliniarz Przygotowanie do matury i konkursów piątek 13.40-14.25
Geografia J. Pełka-Gościniak  Zajęcia dodatkowe
środa 15.15-16.00 
J. Pełka-Gościniak  Tutoring 

środa 16.00-16.45

R. Piechowicz-Popczyk Warsztaty maturalne poniedziałek 15.00
Informatyka S. Żłobińska Zajęcia komputerowe piątek 14.30-15.15
Erasmus  J. Waszkowska Zajęcia konsultacyjne poniedziałek 15.15-16.00 
Chemia A. Kasprzyk

Zajęcia dla maturzystów

poniedziałek 8.00 dla grupy (która w planie nie ma religii) z IIIb
 
poniedziałek 8.50 lekcja dla IIIc
 
czwartek 8.00 dla IIIb (grupa która nie może chodzić w poniedziałki)
 

Język angielski

M. Kukulska Warsztaty maturalne (3b) piątek 14.30-15.15

A. Miś

Zajęcia dodatkowe

czwartek 15.20
M. Filipek Zajęcia dodatkowe

czwartek 15.15 – 16.00

Język francuski M.  Kopczyńska Zajęcia przygotowujące do olimpiady języka francuskiego

piątek 12.50-13.35

Historia

E. Rudzka

 Klub Historyczny im. AK

termin dostosowany do działań klubu

H. Białas

 Zajęcia wyrównawcze

poniedziałek 14.25 - 15.15

Lekcje dla maturzystów

 wtorek 13.50-14.25

Biologia

E. Łudczak

Zajęcia z biologii dla wszystkich

wtorek 7.10-7.55

Zajęcia z biologii dla klas III

środa 14.30-15.15

(co 2 tyg.)

E. Trzaska Konsultacje dla grupy rozszerzonej klasy Ic piątek 8.00-8.45

Matematyka

E. Banaszek

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów

środa 7.10-7.55

Konsultacje piątek 15.15 -16.00

I. Milcarz

Zajęcia dodatkowe

czwartek 15.15

Konsultacje

poniedziałek 15.15-16.00

K. Polaczkiewicz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (kl. I d) środa, 15.20-16.05

 

Zajęcia sportowe z koszykówki odbywają się w środy w godzinach 15:15 - 17:15 na boisku szkolnym

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE W SZKOLE DLA UCZNIÓW KLAS III
ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE PO UMÓWIENIU Z NAUCZYCIELEM
 

 

Przedmiot  Prowadzący Termin
J. polski O. Soczyńska-Kalarus wtorek, 14.00-14.45 
J. polski J. Waszkowska czwartek 7.30-9.00
Historia, WOS K. Uliniarz czwartek 14.30-15.15
Chemia A. Kasprzyk po umówieniu terminu
Fizyka C. Wodzicki poniedziałek 7.10 (kl. III)
Biologia E. Łudczak
środa 14.30-15.15
(co 2 tyg.)
J. angielski M. Filipek środa 15.15-16.00
J. angielski A. Banatowska

wtorek 7:45

(konsultacje dla maturzystów z klasy 3a poziom rozszerzony)

J. angielski M. Kukulska wtorek 12.15-13.00 s.40 (kl. III B)