Rok szkolny 2021/2022

 

09.09.2021 r.

czwartek

Zebrania z rodzicami 

04.11.2021 r.

czwartek

Zebrania z rodzicami 

16.12.2021 r.

czwartek

Konsultacje

27.01.2022 r.

czwartek

Zebrania z rodzicami 

31.03.2022 r.

czwartek

Zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich 

02.06.2022 r. czwartek

Zebrania z rodzicami 

Konsultacje