Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

07.09.2020 r.

czwartek

Zebrania z rodzicami 

10.11.2020 r.

wtorek

Zebrania z rodzicami 

15.12.2020 r.

wtorek

Konsultacje

12.01.2021 r.

wtorek

Zebrania z rodzicami 

23.03.2021 r.

wtorek

Zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich 

Konsultacje

25.05.2021 r. wtorek

Zebrania z rodzicami 

Konsultacje