SKŁAD  KOMITETU  RODZICIELSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Prezydium Rady Rodziców

Aneta Rzeżawska -  przewodnicząca

Ewa Bzymek -  sekretarz

Ewa Frączkowska - skarbnik

Monika Sowińska - Pałka- członek

Aleksandra Wieczorek - członek

 

Komisja Rewizyjna

Joanna Kraska

Agnieszka Jamróz

 

Wpłaty na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Komitet Rodzicielski

przy II LO im. E. Plater w Sosnowcu

ul. Parkowa 1

GETIN BANK O/SOSNOWIEC

41 1560 1166 2110 1111 2958 0001

z dopiskiem - "Wpłata na Komitet Rodzicielski + imię i nazwisko + klasa"