Drodzy Kandydaci, 
uważnie przeczytajcie ankietę, wydrukujcie ją i uzupełnijcie.
Pamiętajcie, że musicie druk dostarczyć Zespołowi do spraw Rekrutacji na pierwszym spotkaniu.
Nie martwcie się, jeżeli będziecie mieli problem z wydrukowaniem ankiety, możecie liczyć na naszą pomoc. Druki otrzymacie od nauczycieli przyjmujących Wasze dokumenty.