• Baner7
  • Baner9
  • Baner5
  • Baner4
  • Baner2
  • Baner6
  • Baner0

Ważne informacje

UWAGA MATURZYŚCI!
Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca 2021 roku o godz. 12.00 w sali gimnastycznej naszego liceum. Proszę pamiętać o dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości ze zdjęciem.
NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJĄ MASECZKI.
Szczepienia

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Szczepienia młodzieży

Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 

      

 

 

II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 
W dniu dzisiejszym II drużyny z naszej szkoły uczestniczyły w regionalnym etapie Turnieju Debat Historycznych, organizowanych przez IPN w Katowicach.  Pomimo, że  drużyny nie dostały się do finału debaty, godnie reprezentowały naszą placówkę. Na podkreślenie zasługuje dobre przygotowanie uczniów pod względem metodyczny i merytorycznym.
Poniżej skład naszych drużyn:
Igor Huta, Magdalena Giełda, Aleksy Król, Igor Wiczkowski i Konrad Kuk
Borys Bryzik, Julia Szczepańska, Michał Szyma i Antonina Romanowicz
 
Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która ma postać zdania oznajmującego. W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić. Dzisiaj drużyny debatowały na następujące tezy:
 
1. Konstytucja marcowa zapewniała sprawne funkcjonowanie odrodzonego państwa polskiego.
 
2. Kościół katolicki był najważniejszym środowiskiem opozycyjnym w PRL.
 
3. Nauczanie historii powinno przedstawiać przemiany w życiu codziennym zwykłych ludzi, a nie osiągnięcia wybitnych jednostek​.

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej