3a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_wos-9/9 28 #Wad r_geografia-6/9 53 #Gae
r_historia-8/9 32 #Had
wf-1/2 25 SP
wf-2/2 27 JT
religia-1/9 40 MM r_filozofia-2/9 48 #Fae
r_j.angielsk-3/9 64 MF
2 8:55- 9:40 r_wos-9/9 28 #Wad r_geografia-6/9 53 #Gae
r_historia-8/9 32 #Had
wf-1/2 25 SP
wf-2/2 21 JT
j.niemiecki-1/9 49
j.włoski-4/9 56
r_filozofia-2/9 48 #Fae
r_j.angielsk-3/9 64 MF
3 9:50-10:35 r_j.polski 38 JB j.polski 38 JB j.polski 38 JB matematyka 45 IM j.polski 38 JB
4 10:45-11:30 zaj.z wych. 38 JB j.niemiecki-1/9 49
j.włoski-4/9 56
matematyka 45 IM r_j.polski 38 JB j.polski 38 JB
5 11:50-12:35 r_j.polski 38 JB u_przyroda-1/9 53 #Pae
u_hist.i sp.-2/9 28 #HS3
j.angielski-1/2 64 MF
j.angielski-2/2 71 MH
r_j.polski 38 JB religia-1/9 40 MM
6 12:45-13:30 matematyka 45 IM r_j.angielsk-3/9 64 MF r_filozofia-2/9 48 #Fae
r_wos-9/9 28 #Wad
r_geografia-6/9 28 #Gae
r_historia-8/9 32 #Had
wf-1/2 25 SP
wf-2/2 27 JT
7 13:40-14:25 j.angielski-1/2 64 MF
j.angielski-2/2 71 MH
r_j.angielsk-3/9 64 MF r_filozofia-2/9 48 #Fae
r_wos-9/9 28 #Wad
r_geografia-6/9 28 #Gae
r_historia-8/9 32 #Had
j.rosyjski-3/9 48 #R3
8 14:35-15:20 j.angielski-1/2 64 MF
j.angielski-2/2 71 MH
      j.rosyjski-3/9 48 #R3
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum