Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

Konkurs Wiedzy Humanistycznej dla gimnazjalistów – PLATERIADA

Plateriada 2021

Plateriada 2018

Plateriada 2017

Plateriada 2016

Plateriada 2015