Zapraszamy do udziału w Edycji V Filmowego Konkursu Ogólnopolskiego „Jednominutówka”! Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 
Cele konkursu:
Zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych i nowatorskich rozwiązań technicznych.
Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, uważności oraz próby własnej interpretacji codzienności.
Promocja młodych talentów.
Krytyczny odbiór informacji.
Kształtowanie kultury medialnej, etycznego zachowania w Internecie oraz poszanowania własności intelektualnej.
Międzynarodowa wspólnota doświadczeń.
Szczegóły TUTAJ