Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów Szkół Podstawowych
MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
 
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41 - 200 Sosnowiec, telefon 32 266-45-35, e-mail konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za Konkurs są Panie: Elżbieta Rudzka, Ewa Matysek.
 
II. CELE KONKURSU
Wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej  młodzieży.
Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich.
Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.
Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
 
III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu miasta Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie recytacji wybranego wiersza o tematyce patriotycznej.
Maksymalny czas recytacji – do 5 minut.
Konkurs Recytatorski odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. w auli LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1. Zgłoszenia uczestników należy wysłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29 marca  2022 r. W polu tytułu wiadomości należy wpisać: Konkurs Recytatorski.
Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora oraz kartę uczestnika konkursu ( załącznik 1).
Każdy nauczyciel może zgłosić do 5 uczniów.
 
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Kryterium oceny prac:
zgodność z tematem,
stopień opanowania pamięciowego tekstu,
poprawne i płynne deklamowanie, 
świadomie używanych środków ekspresji w interpretacji tekstu,
ogólne wrażenie artystyczne.
 
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej stronie internetowej szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz facebooku szkoły do 11  kwietnia 2022 r.
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na rozdanie nagród w wyznaczonym terminie.

Zapraszamy do udziału w I edycji Językowego Konkursu Piosenki Filmowej
Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic klas VIII szkół podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego konkursu. 
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII PLATER W SOSNOWCU
OGŁASZA XVII  EDYCJĘ
DRUŻYNOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO „EMILIADA”
 
    • W konkursie mogą brać udział  uczniowie ostatnich klas  szkół  podstawowych
    • Szkoła może wystawić maksymalnie trzy drużyny
    • Każdą drużynę tworzy trzech uczniów
    • Konkurs jest jednoetapowy i obejmuje po dwa zadania (praktyczne lub doświadczalne laboratoryjne oraz sprawdzające wiedzę typu krzyżówka,
      dopasuj pojęcie do opisu) z biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Jest pracą drużynową.
    • Uczniowie proszeni są o zabranie legitymacji szkolnej
    • Uczniowie mogą korzystać z prostych kalkulatorów
    • Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.03. 2022r.
    • Konkurs odbędzie się 22.04.2022 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 tel. 32 266 45 35
    • Rozpoczęcie konkursu o godzinie 10.00
    • Zakończenie konkursu około godziny 13.00
    • Rozdanie nagród odbędzie się w późniejszym terminie o którym powiadomione zostaną szkoły których  uczniowie brali udział w konkursie.

MIEJSKI KONKURS LITERACKO - HISTORYCZNY

REGULAMIN KONKURSU

 


SPEAKER'S CORNER

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego "Speaker's corner" online.

W takim konkursie jeszcze nie uczestniczyliście. Przeczytajcie regulamin,  a sami się przekonacie.