Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 


 

Rok szkolny

Imię i nazwisko ucznia
2012/2013

Antonina Mularczyk

2014/2015

Monika Łuszczek

2015/2016

Aleksandra Bisztyga, Katarzyna Stelmach

2016/2017

Monika Moraczewska

2017/2018

Katarzyna Sytniewska

2018/2019

Nicola Kaczorowska, Emilia Waluga

2019/2020

Jakub Maciejewski

2020/2021

Aleksandra Łątka, Katarzyna Mularczyk