Przedmiot Nazwa olimpiady
Wyniki
Język polski

Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna

Finalista etapu centralnego Karol Grygutis

Historia

Olimpiada Mediewistyczna

Karolina Sikora, Mateusz Sowa - etap okręgowy

Historia

Olimpiada Wiedzy
Historycznej COPTIOSH
 
Karolina Sikora, Mateusz Sowa, Borys Bryzik - finaliści etapu okręgowego