Przedmiot

Nazwa konkursu

Wyniki
Język angielski
Konkurs recytatorski

Wiktoria Tarnowska 3A - przejście do etapu wojewódzkiego

Język angielski

Konkurs recytatorski

Igor Porwolik 4AP - przejście do etapu wojewódzkiego

Język polski

Wojewódzki Konkurs Poetycki Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej

Laureatka Milena Kubicka 2b

Język polski

Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna

Karol Grygutis 2F
Laureat Etapu Szkolnego, zakwalifikowany do Etapu Okręgowego
 
Biologia

Miejski konkurs “HIV-AIDS- zatrzymać AIDS”

etap szkolny - Zuzanna Glińska 2e -1 miejsce
etap miejski - udział,
etap szkolny -Kinga Szumerowska 2b