Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 

 

Piotr LEBELT

Przewodniczący SU

 

Magdalena SYGUŁA

Wiceprzewodnicząca SU

Wojciech Szymonowicz

Rzecznik SU

    Patrycja NIEMIEC - sekretarz SU

    Julia GARBOWSKA - skarbnik SU