Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 

Zajęcia prowadzi: mgr Renata Piechowicz-Popczyk

Terminy zajęć na rok szkolny 2020/2021 pojawią się wkrótce!
 
Zajęcia skierowane są  do uczniów klas III i II przygotowujących się do matury z geografii. Ich głównym celem jest nie tylko pogłębienie wiedzy geograficznej, ale przede wszystkim rozwijanie zainteresowań. 
Wśród stosowanych na zajęciach metod pracy są doświadczenia, obserwacja i eksperyment edukacyjny. Są  to najważniejsze instrumenty poznawania w naukach przyrodniczych. Lekcje wykorzystujące eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze pobudzają uczniów do stawiania pytań i zachęcają do rozwiązywania problemów.
Zajęcia pomagają też  więc w przyswajaniu, poszerzaniu i systematyzowaniu treści wielu dziedzin geografii. Uczą pozyskiwania, przedstawiania i wykorzystania szeroko pojętej informacji oraz, co nie zawsze jest możliwe na zwykłej lekcji - całościowego podejścia do danej kwestii.
Uzupełnieniem zajęć  są  warsztaty realizowane we współpracy z  Muzeum Ziemi przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu.