Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 
 
Zajęcia prowadzi: mgr Elżbieta Łudczak
 
Terminy zajęć na rok szkolny 2020/2021 pojawią się wkrótce!
 
Podczas zajęć pracujemy metodą projektów. Przygotowane zagadnienie, które sprawiają uczniom problemy na poszczególnych etapach kształcenia, poddajemy analizie, szukamy przykładów rozwiązań, kształtujemy umiejętności analizy, wnioskowania. Wykorzystujemy w tym celu różne dostępne źródła informacji z zakresu biologii i innych pokrewnych nauk. Pracujemy w małych grupach co pozwala na dostosowanie do indywidualnego tempa pracy poszczególnych uczniów.