W trakcie tegorocznego Kongresu Oświaty w Katowicach zostały poruszone różne aspekty związane zedukacją, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości, w tym wyzwań w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym, wykorzystania technologii cyfrowych oraz rozwoju kompetencji miękkich.
 Edukacja jest jednym z kluczowych elementów rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Wraz z postępem technologicznym i zmianami w sposobie funkcjonowania społeczeństwa, przyszłość edukacji staje się coraz bardziej niepewna. W czasie wykładów i warsztatów nauczyciele z całej Polski ( w tym z Plater :) skupili się nad problemami, z jakimi wiąże się współczesna edukacja oraz starali się znaleźć odpowiedź na pytaniejak edukacja powinna się zmieniać w najbliższej przyszłości, aby zapewnić jak najlepszą jakośćnauczania w kolejnych dziesięcioleciach.