Dnia 16 lutego 2023 roku klasa 3D o profilu prawno-politologicznym oraz o profilu medialnym pod opieką prof. Morawca oraz prof. Żłobińskiej udała się do Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak przebiegają obrady VI Sesji Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzwa Śląskiego w kadencji 2022-2024. 

Dodatkowo w trakcie obrad uczniowie naszego Liceum spotkali Marszałka Województwa Śląskiego - Jakuba Chełstowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu - Jacka Karnowskiego, a także Prezydenta Miasta Sosnowca - Arkadiusza Chęcińskiego.