Starsi uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w warsztatach przedmiotowych na Wydziale Nauk Medycznych na Akademia Śląska w Zabrzu. Uczniowie mieli okazję utrwalić wiadomości z zakresu reakcji strąceniowych, hydrolizy oraz podziału komórki.