Uczniowie klas trzecich i czwartych naszej szkoły w dniu 28.11.2022r. udali się na spektakl teatralny pt. „Ferdydurke” W. Gombrowicza do ZSEiI w Sosnowcu. Przedstawienie zostało przygotowane przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. 

„Ferdydurke” jest szczególną pozycją w prozie polskiej XX wieku. To rozprawa z naiwną poczciwością człowieka, który występując w imieniu kultury, moralności czy formy, posiada w gruncie rzeczy nikłe pojęcie o tym, czego broni. Historia głównego bohatera, którego znów wtrącono do szkoły, jest metaforą stosunku człowieka do piramidy dorobku wieków. Wiedza ta jest nieprzyswajalna dla jednostki, wpędza ją w kompleks niższości i poczucie nieautentyczności. W świecie Gombrowicza bohaterowie muszą udawać dojrzałość, są wtłoczeni w ciasny pancerzyk społecznej roli, nie mogąc sobie pozwolić na żaden spontaniczny gest. Widzowie nie szczędzili braw aktorom za ciekawą grę aktorską.