„Tajniki pracy w policyjnym laboratorium kryminalistycznym”

17 maja uczniowie klasy 2cg uczestniczyli w wykładzie pod tytułem „Tajniki pracy w policyjnym laboratorium kryminalistycznym”, prowadzonym przez dr Beatę Speichert-Zalewską. Uczniowie, choć trochę, poznali prawdziwe oblicze pracy w policyjnym laboratorium. Dowiedzieli się również o używanym sprzęcie i metodach stosowanych przez techników kryminalistycznych.

 
Wszyscy słuchacze byli zaskoczeni ilością specjalizacji w kryminalistyce, a dzięki przybliżeniu przez prowadzącą każdej z nich, uczniowie zaczęli zastanawiać się nad podjęciem dalszego kształcenia w kierunku którejś z tych specjalizacji. Każdy z uczestników ma nadzieję na dalsze wykłady, które pomogą podjąć im decyzję o kierunku studiów, ale również rozwinąć i pogłębić swoją wiedzę. 
 
Galeria zdjęć

 

 

 

Projekt‌ ‌Marszałkowski‌ ‌- Uczymy‌ ‌metodą‌ ‌eksperymentu
Dzięki‌ ‌staraniom‌ ‌Pani‌ ‌Dyrektor‌ ‌i‌ ‌nauczycieli‌ ‌otrzymaliśmy‌ ‌możliwość‌ ‌udziału‌ ‌w‌ ‌projekcie‌ ‌marszałkowskim‌ ‌„Uczymy‌ ‌metodą‌ ‌eksperymentu.”‌ ‌W‌ ‌ramach‌ ‌tego‌ ‌samego‌ ‌projektu‌ ‌otrzymaliśmy‌ ‌grant‌ ‌na‌ ‌wyposażenie‌ ‌pracowni‌ ‌fizycznej‌ ‌–‌ ‌jest‌ ‌ona‌ ‌już‌ ‌w‌ ‌końcowej‌ ‌fazie‌ ‌realizacji.‌ ‌Podczas‌ ‌zajęć‌ ‌uczniowie,‌ ‌którzy‌ ‌wybrali‌ ‌fizykę‌ ‌na‌ ‌egzamin‌ ‌maturalny‌ ‌z‌ ‌fizyki‌ ‌mieli‌ ‌możliwość‌ ‌przygotowania‌ ‌się‌ ‌do‌ ‌niego‌ ‌podczas‌ ‌zajęć‌ ‌na‌ ‌których‌ ‌ćwiczyli‌ ‌rozwiązywanie‌ ‌zadań‌ ‌egzaminacyjnych‌ ‌i‌ ‌wykonywali‌ ‌doświadczenia‌ ‌z‌ ‌fizyki.‌ 
     
   
 
 
Warsztaty na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
W dniu 26 lutego 2020 r. uczniowie  klas pierwszych: matematyczno-informatycznej i językowej, realizujący rozszerzenie z geografii, uczestniczyli w warsztatach. Warsztaty odbywały się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie rozpoczęli od zajęć dotyczących  GIS- u, czyli Systemu Informacji Geograficznej. System informacyjny służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Uczniowie zobaczyli, jak olbrzymie możliwości stwarza współcześnie GIS. Powstanie GIS jest wynikiem połączenia prac prowadzonych w obrębie: geografii, kartografii, geodezji, informatyki i elektroniki, a  systemy GIS znajdują praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach życia.
Drugie warsztaty dotyczyły badania i prognozowania pogody. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak odbywa się to współcześnie, z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Sprawdzili, jak na podstawie  satelitarnych pomiarów składników pogody powstają mapy synoptyczne. Na zakończenie uczestnicy warsztatów mogli podziwiać panoramę Sosnowca z dachu budynku WNoZ. 
 
 
 
 
 

 

Warsztaty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku
W‌ ‌miniony‌ ‌piątek‌ ‌21‌ ‌lutego 2020r.‌ ‌uczniowie‌ ‌z‌ ‌klas‌ ‌IBP‌ ‌i‌ ‌ICP‌ ‌odwiedzili‌ ‌Narodowe‌ ‌Centrum‌ ‌Badań‌ ‌Jądrowych‌  ‌w‌ ‌Świerku.‌  ‌Podczas‌ ‌wizyty‌ ‌uczniowie‌ ‌brali‌ ‌udział‌ ‌w‌ ‌wykładach‌ ‌dotyczących‌ ‌ promieniowania‌ ‌elektromagnetycznego‌ ‌i‌ ‌jądrowego‌ ‌oraz‌ ‌jego‌ ‌obecności‌ ‌w‌ ‌naszym‌ ‌otoczeniu.‌ Następnie‌ ‌po‌ ‌krótkim‌ ‌wprowadzeniu‌ ‌w‌ ‌budowę‌ ‌i‌ ‌zasadę‌ ‌działania‌ ‌reaktorów,‌  ‌zwiedziliśmy‌ ‌halę‌ ‌jedynego‌ ‌w‌ ‌Polsce‌  ‌reaktora‌ ‌jądrowego.‌ ‌Wizyta‌ ‌w‌ ‌hali‌ ‌to‌ ‌niepowtarzalna‌ ‌okazja‌ ‌do‌ ‌zajrzenia‌ ‌w‌ ‌głąb‌ ‌reaktora‌ ‌i‌ ‌możliwość‌ ‌zobaczenia‌ ‌jego‌ ‌rdzenia‌ ‌(nie‌ ‌jest‌ ‌to‌ ‌możliwe‌ ‌w‌ ‌żadnym‌ ‌reaktorze‌ ‌energetycznym).‌  ‌Ponieważ‌ ‌w‌ ‌czasie‌ ‌naszej‌ ‌wizyty‌ ‌reaktor‌ ‌pracował‌ ‌mieliśmy‌ ‌okazję‌ ‌zobaczyć‌ ‌promieniowanie‌ ‌Czerenkowa.‌ ‌ ‌
 
Była ‌to‌ ‌kolejna‌ ‌nasza‌ ‌wizyta‌ ‌w‌ ‌centrum‌ ‌będąca‌ ‌realizacją‌ ‌porozumienia‌ ‌pomiędzy‌ ‌NCBJ‌ ‌i‌ ‌II‌ ‌LO‌ ‌im.‌ ‌E.‌ ‌Plater‌ ‌w‌ ‌Sosnowcu.‌ ‌W‌ ‌zajęciach‌ ‌brało‌ ‌udział‌ ‌51‌ ‌uczniów.‌ ‌
Wycieczkę‌ ‌zorganizowali‌ ‌i‌ ‌poprowadzili‌ ‌profesorowie‌ ‌Anna‌ ‌Domagała‌ ‌i‌ ‌Czesław‌ ‌Wodzicki‌. 
 
  
 
  
 
  
 

       

 
 
 
Zajęcia warsztatowe
21 października 2019r. uczniowie z klas IBG, ICG i II C uczestniczyli zajęciach warsztatowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. To kolejna nasza wizyta w centrum będąca realizacją porozumienia pomiędzy NCBJ i II LO im. E. Plater w Sosnowcu. W zajęciach brało udział 50 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach z fizyki jądrowej i realizują (bądź będą realizowali) fizykę na poziomie rozszerzonym. 
W poniedziałkowy, wczesny  ranek wyruszyliśmy autobusem do Świerku, na miejsce dotarliśmy o godzinie 11.20 i po przejściu przez wykrywacze obiektów niebezpiecznych dotarliśmy do sal wykładowych. Jedna grupa wysłuchała wykładów o promieniowaniu elektromagnetycznym oraz promieniowaniu jądrowym i  jego obecności w naszym otoczeniu a druga w tym czasie uczestniczyła w wykładzie o jedynym polskim reaktorze jądrowym Maria a następnie udała się na zwiedzanie reaktora. Niestety z powodu prac prowadzonych w reaktorze zwiedziliśmy jedynie jego sterownię.
(W wykładach i zwiedzaniu reaktora uczestniczyły na zmianę obie grupy).
Wycieczkę zorganizowali i poprowadzili profesorowie Anna Kasprzyk i Czesław Wodzicki
 
      
 
      
 

 

 
 
 
Nauka w klasie matematycznej umożliwia uczniowi nie tylko poznanie matematyki, ale też dzięki porozumieniom z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Ministerstwem Energii daje niepowtarzalną okazję do korzystania z laboratoriów, wykładów i innych zajęć z pracownikami tych instytucji, a w perspektywie możliwość wyboru wielu kierunków studiów zarówno na uczelniach technicznych, ekonomicznych, jak i medycznych.
 
Warsztaty poświęcone programowaniu robotów w ramach zajęć rozszerzonej informatyki. Uczestnicy pracowali na specjalnych, zaawansowanych technologicznie zestawach Lego Mindstorms EV3.

 

Uczniowie klas z rozszerzoną informatyką w Instytutucie Informatyki Uniwersystetu Śląskiego uzyskują Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Informatycznych IC3

 
Zajęcia w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Wykład "Czysty kod, dobre praktyki tworzenia oprogramowania obiektowego", warsztaty "Wprowadzenie do tworzenia gier z narzędziem Unity", wykład "Technologia stosowana obecnie w TV i kinie 3D".

 

Wykład pracownika Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego - dr hab. Armanda Cholewkę, który od kilkunastu lat zajmuje się wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce oraz terapii. Jego podstawową dziedziną badawczą jest zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w medycynie.

 

Drużyna Plater trzecia w finale Ogólnopolskiej Gry Giełdowej. Wśród nagrodzonych zespół  z klasy 2c w składzie: Roksana Szymczyk, Natalia Partyka, Monika Laskowska

 

Sukces Karoliny Suligi w Konkursie Wiedzy Technicznej.

 

Pałacu Młodzieży w Katowicach na „Czwartkowe spotkania z fizyką”.

 

Warsztaty na Wydziale Nauk o Ziemi

W środę 5 czerwca uczniowie klas 2a, 2c oraz 2d o rozszerzeniu z geografia, wzięli udział w  warsztatach geograficznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Na początku uczestniczyli w zajęciach z meteorologii.

Więcej…

Projekt „Detektory dla szkół”

W dniach 10 – 11 stycznia 2019 r.  uczestniczyłem w szkoleniu „Advancing nuclear education” zorganizowanym przez Dział Edukacji  i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Więcej…

Warsztaty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

7 lutego uczniowie z klas IC i II C uczestniczyli zajęciach warsztatowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych  w Świerku. Zaproszenie na zajęcia otrzymaliśmy dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy NCBJ i II LO im. E. Plater w Sosnowcu. W zajęciach brało udział 24 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach z fizyki jądrowej i realizują (bądź będą realizowali) fizykę na poziomie rozszerzonym.

Więcej…

Warsztaty „Advancing nuclear education”

W dniach 10 i 11 stycznia  w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyły się warsztaty „Advancing nuclear education”, poświęcone nauczaniu fizyki jądrowej. Do udziału w warsztatach zaproszony został nauczyciel fizyki naszej szkoły  Czesław Wodzicki.

Więcej…

Rozpoczynamy wspólpracę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych

W piątek 6 kwietnia gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli  Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.  Okazja była wyjątkowa – tego dnia nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy NCBJ a II LO im. E. Plater Sosnowcu.

Więcej…

Święto Liczby Pi

W środę 14 marca 2018 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywało  się  Święto Liczby Pi.

Więcej…


 

Warsztaty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

W‌ ‌miniony‌ ‌piątek‌ ‌21‌ ‌lutego 2020r.‌ ‌uczniowie‌ ‌z‌ ‌klas‌ ‌IBP‌ ‌i‌ ‌ICP‌ ‌odwiedzili‌ ‌Narodowe‌ ‌Centrum‌ ‌Badań‌ ‌Jądrowych‌  ‌w‌ ‌Świerku.‌  ‌Podczas‌ ‌wizyty‌ ‌uczniowie‌ ‌brali‌ ‌udział‌ ‌w‌ ‌wykładach‌ ‌dotyczących‌ ‌ promieniowania‌ ‌elektromagnetycznego‌ ‌i‌ ‌jądrowego‌ ‌oraz‌ ‌jego‌ ‌obecności‌ ‌w‌ ‌naszym‌ ‌otoczeniu.‌ Następnie‌ ‌po‌ ‌krótkim‌ ‌wprowadzeniu‌ ‌w‌ ‌budowę‌ ‌i‌ ‌zasadę‌ ‌działania‌ ‌reaktorów,‌  ‌zwiedziliśmy‌ ‌halę‌ ‌jedynego‌ ‌w‌ ‌Polsce‌  ‌reaktora‌ ‌jądrowego.‌ ‌Wizyta‌ ‌w‌ ‌hali‌ ‌to‌ ‌niepowtarzalna‌ ‌okazja‌ ‌do‌ ‌zajrzenia‌ ‌w‌ ‌głąb‌ ‌reaktora‌ ‌i‌ ‌możliwość‌ ‌zobaczenia‌ ‌jego‌ ‌rdzenia‌ ‌(nie‌ ‌jest‌ ‌to‌ ‌możliwe‌ ‌w‌ ‌żadnym‌ ‌reaktorze‌ ‌energetycznym).‌  ‌Ponieważ‌ ‌w‌ ‌czasie‌ ‌naszej‌ ‌wizyty‌ ‌reaktor‌ ‌pracował‌ ‌mieliśmy‌ ‌okazję‌ ‌zobaczyć‌ ‌promieniowanie‌ ‌Czerenkowa.‌ ‌ ‌
 
Była ‌to‌ ‌kolejna‌ ‌nasza‌ ‌wizyta‌ ‌w‌ ‌centrum‌ ‌będąca‌ ‌realizacją‌ ‌porozumienia‌ ‌pomiędzy‌ ‌NCBJ‌ ‌i‌ ‌II‌ ‌LO‌ ‌im.‌ ‌E.‌ ‌Plater‌ ‌w‌ ‌Sosnowcu.‌ ‌W‌ ‌zajęciach‌ ‌brało‌ ‌udział‌ ‌51‌ ‌uczniów.‌ ‌
Wycieczkę‌ ‌zorganizowali‌ ‌i‌ ‌poprowadzili‌ ‌profesorowie‌ ‌Anna‌ ‌Domagała‌ ‌i‌ ‌Czesław‌ ‌Wodzicki‌. 
 
               
 
               
 
               
 

                    

 
 
 
Zajęcia warsztatowe
21 października 2019r. uczniowie z klas IBG, ICG i II C uczestniczyli zajęciach warsztatowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. To kolejna nasza wizyta w centrum będąca realizacją porozumienia pomiędzy NCBJ i II LO im. E. Plater w Sosnowcu. W zajęciach brało udział 50 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach z fizyki jądrowej i realizują (bądź będą realizowali) fizykę na poziomie rozszerzonym. 
W poniedziałkowy, wczesny  ranek wyruszyliśmy autobusem do Świerku, na miejsce dotarliśmy o godzinie 11.20 i po przejściu przez wykrywacze obiektów niebezpiecznych dotarliśmy do sal wykładowych. Jedna grupa wysłuchała wykładów o promieniowaniu elektromagnetycznym oraz promieniowaniu jądrowym i  jego obecności w naszym otoczeniu a druga w tym czasie uczestniczyła w wykładzie o jedynym polskim reaktorze jądrowym Maria a następnie udała się na zwiedzanie reaktora. Niestety z powodu prac prowadzonych w reaktorze zwiedziliśmy jedynie jego sterownię.
(W wykładach i zwiedzaniu reaktora uczestniczyły na zmianę obie grupy).
Wycieczkę zorganizowali i poprowadzili profesorowie Anna Kasprzyk i Czesław Wodzicki