Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

W dniach 16 - 17 marca bieżącego roku miałam przyjemność brać udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Mediach. Impreza odbywała się w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydarzenie rozpoczęło się w piątek około godziny 12 oficjalnym powitaniem, następnie wraz z około 160 innymi uczestnikami z całej Polski rozpoczęliśmy rozwiązywanie finałowego testu. Pytania dotyczyły szerokiego zakresu wiedzy o mediach, m. in. historii, struktury systemu medialnego, osób związanych z branżą medialną. Test składał się z 40 pytań zamkniętych.

Po jego napisaniu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z redaktorem Bogdanem Rymanowskim. Od dziennikarza dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, m. in. tego, jak wyglądała jego droga do pracy w  telewizji. Po spotkaniu z redaktorem  nastąpiło ogłoszenie wyników. Wyłoniono 48 laureatów olimpiady. Niestety, okazało się, że aby dostać się do tej grupy szczęśliwców, zabrakło mi jednego punktu w teście. Po ogłoszeniu wyników  uczestnicy udali się na projekcję filmu do planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Mimo niesatysfakcjonującego mnie wyniku, wyjazd do Warszawy był świetną przygodą intelektualną, dzięki której wiele się nauczyłam.

Marta Muszyńska, klasa III a  (medialna)