Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

Czwartek 8 marca był dla maturzystów naszej szkoły szczególnym dniem pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej. Uczniowie klas maturalnych wraz z opiekunami: p. mgr Agnieszką Banatowską, p. mgr Moniką Sośnica, p. mgr Anną Baczyńską-Jach oraz ks. Pawłem Pasiem wzięli udział w Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę.

Było to spotkanie modlitewne osób, które przyjechały do Częstochowy, aby poprzez modlitwę powierzyć Matce Bożej swoje przygotowania do egzaminów dojrzałości, prosić o owocność przy ich zdawaniu i mądrość na wybory życiowych decyzji.

Maturzyści w czasie pielgrzymki uczestniczyli w konferencji wygłoszonej przez ks. dr Michała Knapika oraz Eucharystii sprawowanej przed Jasnogórskim Obrazem Matki Bożej przez pasterza naszej diecezji ks. bpa Grzegorza Kaszaka. Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się także do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, gdzie klerycy opowiedzieli o swoim kapłańskim powołaniu.

Miejmy nadzieję, że łaski wyproszone przez maturzystów spłyną nie tylko na nich, ale na wszystkich uczniów naszego Liceum, nauczycieli, pracowników i dyrekcję szkoły.