Wojciech Czapla

Przewodniczący SU

 

Olga Bryniak

Wiceprzewodnicząca SU

Nadia Okońska

Skarbnik SU

Karol Grygutis

Sekretarz SU