PLAN PRACY ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
Ogólne cele:
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje się reprezentacji wszystkich uczniów Liceum w stosunkach uczeń-nauczyciel, uczeń-szkoła, uczeń-pracownik szkoły.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego stawia sobie za cel dbanie o dobrą organizację życia szkoły, o ile, dotyczą one uczniów.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego będzie dbać o dobry przepływ informacji, o ile przekazywane informacje będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio uczniów oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma bezpośredni kontakt ze źródłem informacji. 
 4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma zamiar prowadzić otwartą politykę w stosunku do wszelkiej współpracy, wewnątrzszkolnej, międzyszkolnej, bądź w relacji szkoła-organizacja, która ma na celu sprzyjanie dobrej nauce oraz dobremu samopoczuciu uczniów II LO w Sosnowcu. 
 5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego będzie zachęcać uczniów do stosowania demokratycznych zasad życia społecznego tj. partycypacji w życie szkoły, skłaniać do debaty publicznej na tematy związane z interesami uczniów II LO w Sosnowcu. 
 6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego dołoży wszelkich starań, aby polepszyć współpracę w relacjach uczeń-uczeń oraz uczeń-grono pedagogiczne. 
 
 
Wrzesień:
 1. kiermasz podręczników: zorganizowanie giełdy podręczników szkolnych 
 2. pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego. 
 3. propagowanie i zachęcanie uczniów liceum do zgłaszania „Projektów Obywatelskich” w ramach Młodzieżowego Grantu Obywatelskiego
 4. realizacja projektu bluz
 5. przygotowania do wyborów nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego  (ogłoszenie wyborów, pomoc w organizacji kampanii wyborczej)
 
 
Październik:
 1. kiermasz ciast
 2. obchody Dnia Edukacji Narodowej; okolicznościowe życzenia dla emerytowanych pracowników szkoły
 3. zorganizowanie debaty między kandydatami do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
 4. przeprowadzenie wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego  
 5. przykazanie władzy nowemu SU
 6. obchody Halloween 

 

Listopad:

 1. obchody Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. zorganizowanie Nocnego Maratonu Filmowego
 
 
Grudzień:
 1. pomoc w organizacji Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki
 2. organizacja tradycyjnego Platerańskiego Ogniska Mikołajkowego
 3. Boże Narodzenie: 
 • okolicznościowe życzenia świąteczne dla emerytowanych pracowników szkoły
 • bożonarodzeniowe strojenie szkoły oraz choinki szkolnej
 • pomoc w organizacji szkolnego Konkursu Kolęd oraz Wigilii szkolnej
 
 
Styczeń:
 1. studniówka maturzystów
 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 
 
Luty:
 1. Poczta walentynkowa
 2. Dzień pączka - Tłusty czwartek
 3. ,,Mam Talent”: danie okazji uzdolnionym uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności
 
 
Marzec:
 1. organizacja szkolnego Dnia Kobiet - teleturniej
 2. pierwszy Dzień Wiosny
 3. zorganizowanie Nocnego Maratonu Filmowego
 
 
Kwiecień:
 1. Wielkanoc: okolicznościowe życzenia świąteczne dla emerytowanych pracowników szkoły, dekoracja szkoły i symboliczne szkolne obchody święta
 2. Dzień Otwarty Liceum: pomoc w organizacji Dnia Otwartego
 3. Ostatni Dzwonek- zakończenie roku klasy III:  zakup upominków dla  maturzystów oraz przygotowanie poczęstunku
 
 
Maj:
 1. obchody święta konstytucji 3-ego Maja
 
 
Czerwiec:
 1. pomoc w organizacji Dnia Sportu
 2. pomoc w organizacji akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021
 
Pozostała działalność Samorządu Uczniowskiego (terminy do ustalenia z Dyrekcją Liceum i Radą Samorządu Uczniowskiego)
 • Koncerty tematyczne i charytatywne: organizacje zespołów uczniów i nie tylko, aby grały w naszej szkolnej auli
 • Współpraca z MRMS: pomoc w wzajemnej promocji. Działalności radnego naszej szkoły w celu poszerza horyzontu działania naszego SU w mieście
 • Szkolne Nocne Maratony Filmowe: istnieje możliwości organizowania NMF w celu integracji i wspólnej zabawy w trakcie oglądania filmów
 • Turnieje i konkursy sportowe: w celu dania uczniom okazji w wykazaniu swoich zdolności sportowych
 • Słodka Złotówka: akcja charytatywna polegająca na sprzedaży ciast przez trójki klasowe. Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby uczniowskie
 
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Piotr Lebelt 
Z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Magdalena Syguła 
Opiekun  Samorządu Uczniowskiego - mgr Monika Sośnica