Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 

      

 

 

II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 
 
Drodzy  Plateranie!!!!!!!!!!!
W listopadzie nastąpi zmiana Zarządu Samorządu Uczniowskiego, poprzedzona debatą samorządową i wyborami. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
    • do 21.10.2021  (czwartek) - termin zgłaszania/rejestracji Komitetów Wyborczych (do prof. Moniki Sośnica)
    • od 22.10.2021 do 08.11.2021  - Kampania Wyborcza 
    • 8.11.2021  (poniedziałek) - samorządowa debata wyborcza - 9.50 - 11.35 (na godzinach wychowawczych)
    • 09.11.2021  (wtorek) - wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego - 08:00 do 13:30
 
Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest 6-osobowa Komisja Wyborcza.
 
 
KAMPANIA WYBORCZA:
 
    • trwa od dnia zakończenia rejestracji Komitetów Wyborczych tj. od 21.10.2021 r. i kończy się w momencie zakończenia debaty - 8.11.2021 r.,
    • polega na propagowaniu w każdej dopuszczalnej prawem i przepisami prawa szkolnego formie własnego programu i kandydatów Komitetu Wyborczego; wszystkie materiały wyborcze muszą zostać usunięte przed
      dniem głosowania, 
    • wszelkie przekroczenia dopuszczalnych ram kampanii, a zwłaszcza personalne ataki na członków konkurencyjnych komitetów oraz prowadzenie kampanii w czasie ciszy wyborczej, mogą skutkować wykluczeniem 
      Komitetu Wyborczego przez Szkolną Komisję Wyborczą, 
    • debata wyborcza przeprowadzona przez ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego odbywa się  na dzień przed ustalonym dniem wyborów. Stronami w debacie są kandydaci poszczególnych Komitetów
      Wyborczych lub Koalicyjnych Komitetów Wyborczych. W debacie biorą udział wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego,
    • od dnia debaty obowiązuje cisza przedwyborcza.
 
Opiekunki  Samorządu Szkolnego: mgr Monika Sośnica i mgr Katarzyna Uliniarz
 

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej